Прізвище, ім’я, по-батькові – Григор’єва Любов Володимирівна.

Рік закінчення ВНЗ, його назва – 1996 рік, Московський Державний заочний інститут харчової промисловості; 2011 рік, Бердянський державний педагогічний університет.

Спеціальність за дипломом, ОКР – «Технологія бродильних виробництв та виноробство», інженер-технолог; «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», інженер-економіст, викладач економічного напрямку.

Дисципліни, які викладає – «Основи охорони праці», «Технологія галузі».

Тема розробки, над якою працює – Розробка персонального сайту викладача.

Проблема, над якою працює в міжатестаційний період – впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу у викладанні дисциплін «Основи охорони праці», «Технологія галузі», розробка структурно-логічних схем, доповнення відповідного навчально-методичного забезпечення; об’єктивність при проведенні підсумкового та поточного контролю оцінювання якості знань студентів.

Класний керівник групи  ТВ-41. Основні напрямки виховної роботи – формування у студентів  навчально-патріотичної свідомості, національної гідності; розвиток культури мовлення; виховання  загальних моральних цінностей; пропагування здорового способу життя; організація екскурсій на передові виноробні підприємства України з метою виховати інтерес до обраної спеціальності; всебічна розвиненість студента як особистості


[ Добавить новость ]

No entries