Практичне заняття 34

Тема: Розрахунок дистиляції коньячних виноматеріалів при подвійній перегонці.

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки дистиляції коньячних виноматеріалів при подвійній перегонці.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

1) Теоретичні основи перегонки.

2) Теоретичні основи виробництва коньячних виноматеріалів.

3) Технологічну схему двократної перегонки коньячних виноматеріалів на апаратах УПКС (шаранського типу).

Вміти:

1) Складати технологічну схему двократної перегонки коньячних виноматеріалів на апаратах УПКС (шаранського типу).

2) Проводити необхідні розрахунки дистиляції коньячних виноматеріалів при подвійній перегонці.

Зміст та хід заняття

  1. Скласти технологічну схему двократної перегонки коньячних виноматеріалів на апаратах УПКС (шаранського типу).
  2. Провести розрахунок продуктовий.
  3. Зведений матеріальний баланс з перегонки виноматеріалу на спирт-сирець.
  4. Зведений матеріальний баланс з перегонки спирту-сирецю на коньячний спирт.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Технологія виробництва коньяку буквально повністю залежить від перегонки (дистиляції). Процес перегонки (дистиляції) коньячних виноматеріалів будується на різниці в кипінні різноманітних домішок, які входять до його складу.

Температура кипіння спирту 78,3 оС, але є домішки, температура кипіння яких нижче, ніж у етилового спирту: оцтовий альдегід – 20,8 оС, пропілів альдегід – 50 оС. Є домішки, температура кипіння яких вище ніж етилового спирту: фурфурол – 162оС, масляна кислота – 162,8оС.

Перегонка здійснюється в наступному році, після збору врожаю, але обов'язково до кінця березня. І перша, і друга перегонка проходить в спеціальному перегінному апараті, який називають “Шарантским” перегінним кубом (alambic charentais). Виготовлений він із міді, так як тільки цей метал є стійким до дії винних кислот.

Подвійна перегонка проводиться на апаратах шарантського типу ы використовується в основному для отримання коньячних спиртів для марочних коньяк (УПКС).

Отримання коньячного спирту на апараті подвійної дії проводять у два етапи: на першому - з виноматеріалу одержують спирт-сирець коньячний з вмістом етилового спирту 23-32 % об., на другому - отриманий спирт-сирець переганяють з поділом на головну, середню (спирт коньячний) і хвостову фракції. Дозволяється відбір головної фракції проводити при першій перегонці виноматеріалу, а також частково при першій та другій перегонках.

В залежності від якості виноматеріалу загальна кількість відбору головної фракції становить до 3 % від вмісту безводного спирту.

Відбір коньячного спирту проводять до зменшення об’ємної частки спирту у дистиляті (контрольному ліхтарі) до 45-40 % об. після чого починають відбір хвостової фракції.


Щоб переглянути практичне заняття повністю натисніть >ТУТ<