Тема 5.2. Технологія міцних і десертних вин

Мета

навчальна: оволодіти знаннями приготування міцних та десертних вин.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання з предмету.

розвиваюча: ознайомитись з технологією міцних та десертних вин.

План

1. Історична довідка виробництва міцних вин в Україні.

2. Десертні марочні солодкі та лікерні вина.

3. Мускатні десертні вина.

4. Представники десертних мускатних вин, їх характеристика, технологія та режим виробництва.

5. Токайські десертні вина. Токайські вина Угорщини.

6. Представники токайських вин, їх характеристика, технологія та режим виробництва.

7. Десертні ординарні вина, солодкі та лікерні, представники, загальна характеристика та особливості їх технології

8. Кагор. Представники марочних вин типу Кагор, їх характеристика та технологія виробництва.

9. Представники та технологія виробництва ординарних вин типу Кагор.

10. Малага. Представники вин типу Малага, загальна характеристика та технологія виробництва.

11. Портвейн. Представники вин типу Портвейн Португалії.

12. Технології їх виробництва.

13. Портвейнізація, фактори, які пливають на портвейнізацію.

14. Білі марочні портвейни, їх представники, характеристика, технологія виробництва.

15. Представники червоних марочних портвейнів, характеристика, технологія та режим виробництва.

16. Мадера. Представники, характеристика та технологія Мадери у Португалії.

17. Поняття «модеризація». Фактори, які впливають на мадяризацію, хімізм мадяризації.

18. Представники, характеристика та технологія марочної мадери.

19. Представники, характеристика та технологія ординарної мадери.

20. Мадеризація виноматеріалів прискореним методом.

21. Марсала. Характеристика та особливості її виробництва.

22. Херес. Особливості виробництва іспанського Хереса.

23. Виробництво Хереса в Україні, представники та характеристика загальних марок Хереса.

24. Технологія виробництва хересних виноматеріалів, підготовка виноматеріалів та їх пересування, фактори, які впливають на пересування.

25. Способи пересування виноматеріалів: плівковий, поточний, без плівковий, глибинний, глибинно-плівковий.

26. Характеристика та технологія загальних представників Хереса.

Література

 

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСД0, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

5. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.


Щоб переглянути лекцію повністб натисніть >ТУТ<