Практичне заняття 1

Тема: Визначення структури виноробного підприємства виробничих умовах

Мета:

навчальна: ознайомитись з відділами та виробничими цехами винзаводу, а також визначити класифікацію технологічних ємкостей.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання з теми.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

 1. Структуру підприємства по переробці винограду.
 2. Технологічне обладнання цехів.

Вміти:

 1. Відрізняти підприємства первинного виробництва від підприємства вторинного виробництва.
 2. Розповідати про роботу основних цехів.

Зміст та хід заняття

 1. Викреслити схему структури підприємства переробки винограду та описати основні цехи.
 2. Описати основне технологічне обладнання цехів.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Виробничі служби (рисунок 1) поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі і побічні. В основний приміщеннях випускають продукцію відповідно до напрямку підприємства. 

До обслуговуючих ділянок відносяться: виробнича лабораторія, яка проводить технохімічний і мікробіологічний контроль сировини, напівфабрикатів та готової продукції; складські приміщення для матеріалів, тари, готової продукції; спиртосховище, де зберігаються запаси спирту-ректифікату; транспортні засоби, які забезпечують завод основними та допоміжними матеріалами, тарою та пляшками, - автомобілі, або електрокари, які здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи на території заводу.

До допоміжних цехів відносяться: котельня для подачі пару та гарячої води; компресорні установки для вироблення холоду і охолоджуючого розсолу; ремонтно-механічна майстерня; бочкомийна і бандарная майстерні. Побічний цех включає ділянку для переробки вторинної сировини (відходів).

Зміст і послідовність виконання завдань:

 1. Викреслити схему структури підприємства по переробці винограду та описати його основні цехи.
 2. Описати основне технологічне обладнання цехів.

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення:

 1. Викреслити схему структури підприємства по переробці винограду та описати основні цехи.

 1. Описати технологічне обладнання цехів

Всі частини технологічного обладнання і інвентарю, які с тикаються з продуктами виготовляються з нержавіючої сталі і інших.

Контрольні питання:

 1. Що таке основні цехи?
 2. Що таке допоміжні цехи?
 3. Що таке обслуговуючи цехи?
 4. Яке ви знаєте технологічне обладнання переробного цеху?