Тема 1.1. Вступ. Загальні питання охорони праці 

Тема 1.2. Правові та організаційні основи охорони праці 

Тема 1.3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці  

Тема 1.4. Організація охорони праці на підприємстві 

Тема 1.5. Навчання з питань охорони праці 

Тема 1.6. Профілактика травматизму та професійних захворювань 

Тема 2.1. Основи фізіології та гігієни праці 

Тема 2.2. Повітря робочої зони 

Тема 2.3. Освітлення виробничих приміщень 

Тема 2.4. Вібрація  

Тема 2.5. Шум, ультразвук та інфразвук 

Тема 2.6. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону 

Тема 2.7. Випромінювання оптичного діапазону 

Тема 2.8. Іонізуюче випромінювання 

Тема 2.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень 

Тема 3.1. Загальні вимоги безпеки 

Тема 3.2. Електробезпека 

Тема 3.3. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах