Практичне заняття 47, 48

Тема: Розрахунок утилізації дріжджів

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки утилізації дріжджів.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

 1. Які бувають дріжджові осади.
 2. Що таке спирт-сирець.
 3. Що таке ВКП і її використання

Вміти:

 1. Проводити розрахунок з отримання спирту-сирцю.
 2. Складати векторну схему.

Зміст та хід заняття

 1. Ознайомитись з формулою розрахунку спирту-сирцю із 100 дал дріжджових і гущових осадів.
 2. Розрахунок спирту-сирцю із пресованих дріжджових осадів сухих виноматеріалів.
 3. Розрахунок спирту-сирцю із пресованих дріжджових осадів кріплених виноматеріалів.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

При переробці винограду на сусло, бродіння сусла, перегонці в/м утворюються відходи, до складу яких входять цінні компоненти: цукор, спирт, виннокислі з’єднання. Відходи, які переробляють, називають вторинною сировиною. Переробка відходів дозволяє отримати цінні продукти, необхідні для ряду галузей народного господарства, такі як – етиловий спирт, винна кислота, олія виноградна.

Дріжджові осади – по типу вироблених виноматеріалів поділяються на сухі і кріплені.

Вміст спирту у сухих дріжджах – 6 % об., у міцних – 6-12% об., а цукру – 3,5 г/100 см3; у десертних – спирту 6-8% об., цукру – 5-8 г/100 см3.

При переробці дріжджових осадів отримують спирт-сирець, ВКВ та кормові дріжджі.

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення:

Розрахунок виходу спирту-сирцю з вичавків і дріжджових осадів.

1. Вихід спирту-сирцю з 1 т вичавки визначається шляхом множення числового значення нормативу виходу спирту-сирцю на масову частку цукру у вичавлюванні:

Нв = Н х З

де,

Нв – вихід спирту-сирцю з 1 т вичавках, дал б.с.;

Н – норматив виходу спирту-сирцю на кожен відсоток масової частки цукру у вичавках, що переробляються (0,3);

З – масова частка цукру у вичавках, %.

 

Приклад 1. На переробку поступило солодкі виноградні вичавки з масовою часткою цукру 8%.

Вихід спирту-сирцю з 1 т вичавків складає:

8,0 х 0,3 = 2,4 дал б.с.

Приклад 2. На переробку поступили зброджені вичавки з об’ємною часткою спирту 3%. Для визначення виходу спирту з 1 т вичавків з 1 т вичавків проводять перерахунок спирту в цукор розподілом числового значення об’ємної частки спирту на 0,5 з подальшим множенням одержаної величини на норматив виходу 0,3.

Вихід спирту з 1 т вичавків складає:

(3,0 / 0,5) х 0, = 1,8 дал б.с.

При планування масову частку цукру у вичавках приймають у розмірі 40% планової масової частки цукру у винограді. Для підприємств Вірменії масову частку цукру у вичавках приймають у розмірі 35% планової масової частки цукру у винограді.

2. Вихід спирту-сирцю з 100 дал дріжджових і гущевих осадів, визначають шляхом множення числового значення нормативу виходу спирту-сирцю на об’ємну частку спирту, що міститься в осадах:

Ндо = А х В

де,

Ндо – вихід спирту-сирцю з 100 дал дріжджових і гущевих осадів, дал б.с.;

А – норматив виходу спирту-сирцю на кожен відсоток об’ємної частки спирту в дріжджових і гущевих осадах (0,87);

В – об’ємна частка спирту в дріжджових і гущевих осадах, %.

Приклад 1. На переробку поступили пресовані дріжджові осади сухих виноматеріалів з об’ємною часткою спирту 5%.

Вихід спирту-сирцю з 100 дал дріжджових осадів складає:

5 х 0,87 = 4,35 дал б.с.

Приклад 2. На переробку поступили пресовані дріжджові осади кріплених виноматеріалів з об’ємною часткою спирту 5% і масовою концентрацією цукру 5 г/100 см3.

Вихід спирту-сирцю з 100 дал пресованих кріплених дріжджових і гущевих осадів складає:

(9 + 5 х 0,5) х 0,87 = 10,0 дал б.с.

При плануванні об’ємну частку спирту і масову концентрації цукру в дріжджових і гущевих осадах приймають:

 • для пресованих – 50%
 • для непресованих – 75%

кондицій виноматеріалу, з якого вони одержані.

Контрольні питання:

 1. Що називають вторинною сировиною?
 2. Що отримають від переробки відходів?
 3. Які бувають дріжджові осади?
 4. Що отримують від переробки дріжджових осадів?