Практичне заняття 45, 46

Тема: Розрахунок утилізації вичавок

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки утилізації вичавок.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

 1. Що таке спирт-сирець.
 2. Що таке ВКП і її використання

Вміти:

 1. Проводити розрахунок з отримання ВКП та спирту-сирцю.
 2. Складати векторну схему утилізації вичавок.

Зміст та хід заняття

 1. Розрахунок отримання ВКВ із вичавок.
 2. Розрахунок отримання спирту-сирцю із вичавок.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

При переробці винограду на сусло, бродіння сусла, перегонці виноматеріалу утворюються відходи, до складу яких входять цінні компоненти: цукор, спирт, виннокислі з’єднання. Відходи, які переробляють, називають вторинною сировиною. Переробка відходів дозволяє отримати цінні продукти, необхідні для ряду галузей народного господарства, такі як – етиловий спирт, винна кислота, олія виноградна.

Вичавки переробляють на етиловий спирт, ВКВЮ енобарвник, насіння та кормове борошно.

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення:

 1. Розрахунок отримання ВКВ із вичавок.

Визначаємо кількість ВКС

за сезон: 400 х 0,5 / 100 = 20 тон, або 20000 кг

за добу: 20000 / 20 = 1000 кг

Визначаємо об’єм пикета.

Відкачка соку у % у співвідношенні води ти вичавок 1:1 складає 99%.

за сезон: 4000000 х 99 / 100 = 3960000 л = 396000 дал

Визначаємо кількість ВКС у пикеті.

Отримаємо на ЕНД-3М з урахуванням втрат винної кислоти 11,5% від первинного вмісту його у вичавках.    

за сезон: 20000 х (100 – 11,5) / 100 = 17600 кг

за добу: 17600 / 20 = 880 кг

втрати: 20000 – 17600 = 2400 кг

Визначаємо кількість ВКС після нейтралізації.

Втрати при нейтралізації складають 14%.

за сезон: 17600 х (100 – 14,0) / 100 = 15136 кг

за добу: 15136 / 20 = 756 кг

втрати: 17600 – 15136 = 2464 кг

Визначаємо кількість промивної ВКВ та сушеної ВКВ.

Втрати при цій операції складають 1%.

за сезон: 15136 х (100 – 1,0) / 100 = 14984,64 кг

за добу: 149984,64/ 20 = 749,23 кг

втрати: 15136 – 14984,64 = 151,36 кг

Визначаємо кількість ВКВ.

Кількість винної кислоти в ВКВ І сорта становить 48.

за сезон: 14984,64 х 100 / 48 = 31218 кг

Визначаємо середній вихід ВКВ із 1 тони вичавки в перерахунку на 100% ВКВ

4000000 / 14984,64 = 2,6 кг

Зведений баланс отримання ВКВ із вичавок

Таблиця 1 Зведений баланс

Надходження

Найменування операції

Витрати

кг

%

кг

%

 

11,5

Втрати при екстрагуванні

 

 

 

 

Місткість ВКВ в вичавках

20000

100

2464

14

Втрати пре нейтралізації

 

 

151

1

Втрати при сушінні

 

 

14984,64

73,5

Вихід ВКВ

 

 

3764,44

100

 

20000

100

2. Розрахунок виходу спирту-сирцю із вичавок.

 

Вихід спирту-сирцю з 1 т вичавки визначається шляхом множення числового значення нормативу виходу спирту-сирцю на масову частку цукру у вичавлюванні:

Нв = Н х З

де,

Нв – вихід спирту-сирцю з 1 т вичавках, дал б.с.;

Н – норматив виходу спирту-сирцю на кожен відсоток масової частки цукру у вичавках, що переробляються (0,3);

З – масова частка цукру у вичавках, %.

Визначаємо кількість цукру в вичавках.

4000000 х 6 / 100 = 240000 кг

Визначаємо кількість цукру в пикеті.

Втрати при екстрагуванні становлять 9,1% від первинного вмісту в вичавках.

за сезон: 240000 х (100 – 9,1) / 100 = 216000 кг

втрати: 240000 – 216000 = 24000 кг

Визначаємо цукристість для пикету.

216000 х 100 /4000000 = 5,1%

Визначаємо кількість пикету якій йде на перекурку.

Втрати при технологічних операціях при вилученні ВКВ становить 2,5%

за сезон: 4000000 х (100 – 2,5) / 100 = 390000 дал

втрати: 4000000 – 390000 = 100000 дал

Визначаємо кількість збродженого пикету

Втрати – 1%.

за сезон: 390000 х (100 – 1,0) / 100 = 386100 дал

за добу: 386100 / 20 = 19305 дал

втрати: 390000 – 386100 = 3900 дал

Визначаємо міцність збродженного пикету.

5,1 х 0,6 = 3 % об.

Визначаємо кількість а/а в пикеті.

383100 х 3,0 / 100 = 11583 дал а.а.

Визначаємо кількість спирту-сирцюпри перегонці на апараті подвійної дії 1,3 від а/а в пикеті.

11583 х (100 – 1,3) / 100 = 11467,17 дал а/а

втрати: 11583 – 11467,17 = 116 дал а/а

Визначаємо кількість водного спирту.

Середня міцність спирту 60% об.

11467,17 х 100 / 60 = 19111 дал в/а

Визначаємо кількість спирту-сирцю.

Втрати при егалізації – 0,18%

11467,17 х (100 – 0,18) / 100 = 11444,265 дал а/а

втрати: 11467,17 – 11444,265 = 22,91 дал а/а

Визначаємо середній вихід спирту-сирцю із 1 тони вичавок

4000000 / 11583 = 3,5 дал а/а

Зведений баланс отримання спирту-сирцю із вичавок

Таблиця 2 Зведений баланс

Надходження

Найменування операції

Витрати

Дал а/а

%

Дал а/а

%

 

 

Наявність спирту в пикеті

11583

100

116

1,3

Втрати при перегонці

 

 

22,91

0,18

Втрати при егалізації

 

 

11444,265

98,52

Отримання спирту-сирцю

 

 

11583

100

 

11583

100

Контрольні питання:

 1. Що називають вторинною сировиною?
 2. Що отримають від переробки відходів?
 3. Як отримують ВКВ?
 4. На які потреби використовуються спирт-сирець?