Практичне заняття 8

Тема: Розрахунок моменту спиртування за спиртом

Мета

навчальна: навчити студентів робити розрахунки на момент спиртування бродячого сусла за спиртом.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

 1. Які снують сорти спирту.
 2. Що таке купаж.
 3. Яка мета купажу.
 4. Формули спиртування за спиртом.

Вміти:

 1. Робити розрахунок моменту спиртування за спиртом.
 2. Зробити перевірку розрахунку моменту спиртування.

Зміст та хід заняття

 1. Ознайомлювання з формулою спиртування за спиртом.
 2. Проведення розрахунків моменту спиртування за спиртом.
 3. Оформлення розрахунків.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Спиртування свіжого сусла здійснюють спиртом-ректифікатом. Він буває:

а) спирт «Пшенична сльоза» – міцність не нижче 96,3% об.;

б) спирт «Люкс» міцністю не нижче 96,3% об.;

в) спирт «Екстра» міцністю не нижче 96,3% об.;

г) спирт вищої очистки міцністю не нижче 96% об.

Краще усього спирт задавати у нижню частину ємності з суслом і одночасним переміщуванням для кращої асиміляції. Спирт легше води, він піднімається у верхню частину, тому можливі великі втрати спирту. Добре перемішують увесь об’єм.

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення:

 1. Розрахунок спиртування бродячого сусла та мезги.

 

 1. Проведення розрахунків моменту спиртування за спиртом.

Найменування

Спирт

Цукор

Об’єм

Сусло

0

240

700 (дано)

Спирт

96

-

102

Купаж

20

80

802

Контрольні питання:

 1. Яка основна мета купажу?
 2. Які матеріали входить до складу купажу
 3. Які вина готують купажем?