Практичне заняття 41

Тема: Розрахунки фасування шампанського

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки фасування шампанського.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

  1. Що таке фасування.
  2. З чого складається процес фасування.
  3. На якому обладнанні ведуть фасування шампанського.

Вміти:

  1. Складати схему виробництва по фасуванню.
  2. Проводити розрахунок фасування з використання норм втрат.

Зміст та хід заняття

  1. Ознайомитись з формулою згідно якої ведеться розрахунок.
  2. Розрахувати зберігання готової продукції на складі.
  3. Фасування і упаковка.
  4. Контрольна витримка.
  5. Розлив, мюзлювання, укупорювання.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Останній етап виробництва виноградних вин – розлив у пляшки. Миють пляшки в спеціальних машинах. Розлив і укупорку пляшок проводять на автоматизованих лініях.

Конфігурація пляшки також має велике значення. Протягом багатьох років було встановлено, що циліндрична форма – найоптимальніша. По-перше, в такому вигляді його зручно транспортувати. По-друге, така ємність дозволяє поліпшити умови зберігання вина. Циліндрична форма і такий спосіб зберігання дозволяють натуральної пробці залишатися завжди вологою і перешкоджати попаданню повітря в пляшку. До того ж зіткнення вина з пробкою надає йому певний смак.

Після розливу шампанського пляшки закупорюють новими експедиційними, корковими або поліетиленовими. Пробки закріплюють спеціальними дротяними вуздечками – мюзле. Якщо шампанське прозоре і не має сторонніх включень, пляшки направляють на витримку протягом не менше 10 діб при температурі 17-25 0С.


Щоб переглянути практичне заняття повністю натисніть >ТУТ<