Практичне заняття 10

Тема: Розрахунок купажів, враховуючи один показник складу

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки купажів вин з одним показником.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

  1. Чим відрізняється купаж від егалізації.
  2. Основну мету купажу.
  3. Які матеріали входять до складу купажу.

Вміти:

Робити розрахунки методом «зірочки».

  1. Проводити розрахунки купажів, враховуючи один показник складу.

Зміст та хід заняття

  1. Ознайомлювання з розрахунком купажів методом «зірочки».
  2. Проведення розрахунків купажів, враховуючи один показник складу.
  3. Оформлення розрахунків.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Під купажем розуміють змішування вином матеріалів або вин, виготовлених з різних сортів винограду. До складу купажу можуть входити основні столові виноматеріали, кріплені виноматеріали, спирт-ректифікат, вакуум-сусло тощо.

Мета купажу – отримати необхідний тип вина. Купажуванням можливо виправити недоліки вина. Купажем виправляють забарвлення, букет, смак, типовість, кондиції виноматеріалів.

Виноматеріали і матеріали, що входять до складу купажів, ділять на групи:

1. Основні виноматеріалі (основа купажу). Їх питома вага в купажі складає від 50 до 100 %;

2. Додаткові виноматеріали. Їх готують з дефіцитних і дуже цінних сортів винограду або за спеціальною технологією;

3. Купажні матеріали (консервоване або спиртоване сусло);

4. Основні матеріали (спирт, вакуум-сусло).


Щоб переглянути практичну повністю натисніть >ТУТ<