Практичне заняття 14

Тема: Розрахунок обробки та розливу марочних столових вин

Мета

навчальна: навчити студентів вести по обробці, витримці та розливу виноматеріалу для отримання марочного столового сухого білого вина.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

1) Основні матеріали для отримання виноматеріалів для виготовлення марочного столового сухого білого вина.

2) Теоретичні основи виготовлення та обробки виноматеріалів для виготовлення марочного столового сухого білого вина.

3) Технологічну схему обробки, витримки  та розливу виноматеріалу для отримання марочного столового сухого білого вина.

Вміти:

  1. Складати технологічну схему обробки та витримки виноматеріалу для отримання марочного столового сухого білого вина.
  2. Проводити необхідні розрахунки по обробці, витримці та розливу виноматеріалу для отримання марочного столового сухого білого вина.

Зміст та хід заняття

  1. Частина І. Обробка марочного столового сухого сортового білого вина «Наддніпрянське».
  2. Частина ІІ. Розлив марочних столових вин.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Столові вина — це найлегші натуральні вина, які містять 9-13% об. спирту і 0-5 г/100 см3 цукру, без будь-яких добавок.

Білі столові вина можуть бути виготовлені марочними або ординарними, сортовими або купажними. Сортові вина виготовляються з одного сорту винограду (допускається використовувати не більше 15% інших сортів). Купажні вина виготовляються із суміші кількох сортів.

Марочні білі столові вина виробляють сортові і міжсортові (купажні), районні і мікрорайонні.

Вина поділяються на марочні і не марочні. «Марка» вина – це рік збору врожаю винограду, з якого дане вино виготовлене. Вино не марочне приготовлено з виноматеріалів врожаїв різних років. Столові вина за вмістом цукру (г/100 см3) мають підгрупи: сухі – до 0,3; напівсухі – 0,5–2,5; напівсолодкі –3–5.

Тривалість витримки для марочних білих столових сухих вин – не менше півтора року, рахуючи з першого січня наступного за врожаєм року, за виключенням вин кахетинського типу, для яких термін витримки встановлений не менше одного року.

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення:

Частина І. Обробка марочного столового сухого сортового білого вина «Наддніпрянське»

  1. Технологічна схема обробки та витримки виноматеріалу для отримання марочного столового сухого білого вина складається з наступних етапів:

1)       приймання виноматеріалу з егалізацією;

2)       перекачування виноматеріалу на витримку;

3)       перший рік витримки;

4)       витримка;

5)       відкрите переливання;

6)       витримка;

7)       другий рік витримки;

8)       витримка;

9)       закрите переливання;

10)   оклейка виноматеріалу(бентоніт + желатин);

11)   фільтрація виноматеріалу;

12)   витримка;

13)   закрите переливання;

14)   обробка холодом;

15)   фільтрація при охолодженні;

16)   відпочинок 30 діб;

17)   подача на розлив.


Щоб переглянути практичне заняття повністю натисніть >ТУТ<