Практичне заняття 9

Тема: Розрахунок моменту спиртування за цукром

Мета

навчальна: навчити студентів робити розрахунки на момент спиртування бродячого сусла за цукром.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

  1. Які снують сорти спирту.
  2. Що таке момент спиртування.
  3. Що таке контракція.
  4. Формули спиртування за цукром.

Вміти:

  1. Робити розрахунок моменту спиртування за спиртом.
  2. Зробити перевірку розрахунку моменту спиртування.

Зміст та хід заняття

  1. Ознайомлювання з формулою спиртування за цукром.
  2. Проведення розрахунків моменту спиртування за цукром.
  3. Оформлення розрахунків.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Сусло після освітлення подається в ємність, туди задають ЧКД в розрахунку 1-5% об’єму сусла. За підброджуванням сусла ведуть контроль, щоб не згаяти момент спиртування.

Коли у повільно бродячому суслі залишається цукор приблизно до кондиції готового вина з розрахунку розбавлення спирту (на 15 г/дм3), бродіння зупиняють спиртуванням спирту-ректифікатом.

Краще усього спирт задавати у нижню частину ємності з суслом з одночасними переміщуванням для кращої асиміляції. Спирт легше Н2О, він піднімається у верхню частину, тому можливі великі втрати спирту. Добре переміщувати увесь об’єм.

У процесі спиртування відбувається зменшення об’єму (контракція). Величина контракції дорівнює 8% на кожний дал влитого а/а спирту, або 0,08 на кожний градус підвищення міцності в об’ємі купажу. Це явище спостерігається у зв’язку з різницею будови молекули спирту і води. При спиртування відбувається велике падіння тепла. Спиртування підбродженого сусла проводять на 1,5-2 вище кондиції готового вина з розрахунку втрат спирту при витримці та обробці виноматеріалу. Спиртування проводять двома способами: внесення одноразово та у декілька разів.


Щоб переглянути практичну повністю натисніть >ТУТ<