Практичне заняття 21, 22

 

Тема: Розрахунок обробки малоокислених вин за схемою №1, №2, №3.

 

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки обробки малоокислених вин за схемою №1, №2, №3.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

 

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

  1. Сорти винограду які використовується для приготування малоокислених вин.
  2. Технологічні схеми обробки малоокислених вин за №1, №2, №3 схемами.
  3. Порядок проведення розрахунку обробки малоокислених вин за схемами №1, №2, №3.

 

Вміти:

  1. Складати технологічні та векторні схеми обробки малоокислених вин за №1, №2, №3 схемами.
  2. Проводити необхідні розрахунки обробки малоокислених вин за схемами №1, №2, №3.

 

Зміст та хід заняття

  1. Розрахунок обробки малоокислених вин за схемою №1.
  2. Розрахунок обробки малоокислених вин за схемою №2.
  3. Розрахунок обробки малоокислених вин за схемою №3

 

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

 

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Малоокислені вина – це вина, вироблені з мінімальним доступом кисню. При виробництві столових ординарних вин використовують різні прийоми їх обробки, для надання розливостійкості. Будь-яка з операцій (фільтрація, перекачка і ін.) пов’язані з доступом кисню. В результаті чого у винах з’являються зайві тони окисленості. Тому розроблені технологічні схеми, котрі передбачають сульфітацію при кожній операції невеликими дозами.

Схема №1. Застосовується для виноматеріалу, виготовленого зі здорового, конвенційного винограду. По цій схемі передбачається автоліз дріжджів. Схема №2. Застосовується для виноматеріалу, виготовленого зі здорового винограду з підвищеною титрованою кислотністю. Основна особливість схеми – автоліз дріжджів та яблучно-молочне збродження. Схема №3. Ця схема використовується для виноматеріалу, виготовленого з винограду з ураженого гниллю та має низьку титровану кислотність.


Щоб переглянути практичне заняття повністю натисніть >ТУТ<