Практичне заняття 31

Тема: Розрахунок виробництва коньячних виноматеріалів

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки по виробництву коньячних виноматеріалів.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

1) Сировину для виробництва коньячних виноматеріалів.

2) Теоретичні основи виробництва коньячних виноматеріалів.

3) Технологічну схему виробництва коньячного виноматеріалу.

Вміти:

1) Складати векторну схема переробки винограду з отриманням виноматеріалу для ординарного десертного солодкого білого вина «Сонце в бокалі».

2) Проводити необхідні розрахунки щодо виробництва десертних необроблених вин.

Зміст та хід заняття

  1. Скласти технологічну схему виробництва десертних необроблених вин.
  2. Скласти векторна схему переробки винограду з отриманням коньячного виноматеріалу.
  3. Провести розрахунок продуктовий.
  4. Провести розрахунок і підбір технологічного обладнання та ємностей.
  5. Провести розрахунок виробничих площ.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

За два тижні початку збирання винограду лабораторія цеху первинного виноробства відбирає середню пробу на виноградниках для визначення цукристості та титрованої кислотності. Для цього відбирають 2-3 кг винограду з китиць з різних сторін і висоти. Ягоди відділяють від  гребенів, подрібнюють, віджимають, проціджують та дають суслу освітлитися. Після цього ареометром визначають цукристість, а титруванням титровану кислотність. Коли кондиції будуть наближатись до норми, середню пробу відбирають щоденно. При досягненні максимальної цукристості починають масовий збір винограду.

Зібраний виноград для коньячних виноматеріалів не  пізніше ніж через 4 години збору повинен бути доставлений на переробку. Для цього застосовують контейнер КВА, тракторний візок із нержавіючої сталі або покритий харчовою фарбою.


Щоб переглянути практичне заняття повністю натисніть >ТУТ<