Самостійна робота №1. Тема 1.2. Правові та організаційні основи охорони праці

Самостійна робота №2.Тема 1.3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Самостійна робота №3.Тема 1.4. Організація охорони праці на підприємстві

Самостійна робота №4.Тема 2.1. Основи фізіології та гігієни праці

Самостійна робота №5.Тема 2.2. Повітря робочої зони

Самостійна робота №6.Тема 2.4. Вібрація

Самостійна робота №7.Тема 2.5. Шум, ультразвук та інфразвук

Самостійна робота №8.Тема 2.6. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону

Самостійна робота №9.Тема 2.7. Випромінювання оптичного діапазону

Самостійна робота №10.Тема 2.8. Іонізуюче випромінювання

Самостійна робота №11.Тема 2.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень