Практичне заняття 35

Тема: Розрахунок дистиляції коньячних виноматеріалів на апаратах КУ-500.

Мета

навчальна: навчити студентів вести розрахунки дистиляції коньячних виноматеріалів на апаратах КУ-500.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань та навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Вид заняття: практичне

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати:

1) Теоретичні основи перегонки коньячних виноматеріалів.

2) Теоретичні основи виробництва коньячних виноматеріалів.

3) Технологічну схему одноразової перегонки коньячних виноматеріалів на апаратах КУ-500.

Вміти:

1) Складати технологічну схему одноразової перегонки коньячних виноматеріалів на апаратах КУ-500.

2) Проводити необхідні розрахунки дистиляції коньячних виноматеріалів на апаратах КУ-500.

Зміст та хід заняття

  1. Скласти технологічну схему одноразової перегонки коньячних виноматеріалів на апаратах КУ-500.
  2. Провести розрахунок продуктовий.
  3. Провести розрахунок і підбір технологічного обладнання та ємностей.
  4. Провести розрахунок виробничих площ.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Перегонку виноматеріалів на апараті типу КУ-500 проводять з фракціонуванням за наступною схемою: головну фракцію направляють на ректифікацію, середню фракцію виділяють як коньячний спирт, хвостову фракцію додають до виноматеріалу. Після 5-разового повернення хвостової фракції її виділяють.

За 6 годин до кінця згонки переднагрівач апарата завантажують виноматеріалом у кількості близько 450 дал та близько 50 дал хвостової фракції від попередньої навалки і нагрівають до 50-70 ˚С.

Головну фракцію відділяють в об’ємі до 3 % від кількості безводного спирту навалки. Відбір головної та середньої фракції проводять регулюючи режим дефлегмації за показниками ротаметра РС-5 на 60-70 поділок.

Відбір середньої фракції завершують при показанні спиртоміра у ліхтарі 50-45 % об.

При відборі хвостової фракції зменшують повернення флегми в куб до показників ротаметра 15-25 поділок. При цьому тиск у вакуум-переривачі зростає. Перегонку виноматеріалів завершують при показниках спиртоміра у ліхтарі не вище 2,0 % об.


Щоб переглянути практичне заняття повністю натисніть >ТУТ<