Тема 5.1. Технологія столових вин

Мета

навчальна: ознайомитись з основними представниками та технологією виробництва столових вин.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання з предмету.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

План

1. Історична довідка виробництва столових вин.

2. Випуск столових вин в Україні.

3. Класифікація столових вин за кольором, спиртом, цукром використаної сировини, географічного походження, якості

4. Райони та сорти винограду для виробництва столових вин.

5. Марочні столові білі вина, їх представники.

6. Загальна характеристика марочних білих він легкого типу.

7. Технологія білих вин легкого типу.

8. Технологія марочних білих вин середнього (повного) типу.

9. Особливості технології марочних білих вин спеціального типу.

10. Ординарні білі вина. Сортові вина, їх представники.

11. Загальна характеристика ординарних вин. Технологія ординарних вин.

12. Технологічна схема виробництва білих столових вин (за схемою №1) з винограду здорового та кондиційного, (за схемою №2) з винограду здорового з підвищеною титрованою кислотністю, (за схемою №3) з винограду, ураженого гниллю.

13. Марочні червоні столові вина

14. Представники марочних червоних столових вин, загальна характеристика.

15. Загальна характеристика необроблених марочних виноматеріалів для червоних столових вин.

16. Технологія та режими виробництва столових червоних вин.

17. Ординарні червоні вина, загальна їх характеристика.

18. Технологія необроблених виноматеріалів: з бродінням мезги, екстрагування мезги збродженим суслом. Обробка виноматеріалів.

19. Рожеві вина, їх загальна характеристика.

20. Технологія виробництва рожевих вин: зародження мезги, нагріванням мезги, екстрагуванням мезги збродженим суслом. Обробка виноматеріалів.

21. Столові вина кахетинського та імеретинського типу, їх представники. Загальна характеристика

22. Технологія виробництва кахетинського та імеретинського типу.

23. Напівсухі та напівсолодкі вина, їх представники.

24. Загальна характеристика напівсухих та напівсолодких вин.

25. Технологія білих столових напівсолодких та напівсухих вин з використанням біологічного методу консервування зароджуваного сусла.

26. Технологія білих столових напівсолодких та напівсухих вин з консервуванням сусла охолодженням.

27. Технологія червоних і рожевих вин залишковим цукром, консервуванням сусла теплом і виноматеріалів холодом – схема №1.

28. Купажна – схема № 2.

29. Схема виробництва столових напівсухих вин – схема №3.

30. Схема №4 – виробництво столових напівсолодких ігристих вин.

31. Засоби біологічної стабілізації вин з залишковим цукром.

32. Слабоалкогольні напої.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСД0, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.


Щоб переглянути лекцію повністю натисніть >ТУТ<