Тема 2.2. Обробка виноматеріалів

Мета

навчальна: сформувати поняття про обробку виноматеріалів.

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання з теми.

розвиваюча: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань.

План

1. Поняття «обробка виноматеріалів». Прозорість вин.

2. Мета обробки: стабілізація, освітлення, прискорення, дозрівання.

3. Види помутнінь, способи та засоби обробки виноматеріалів для попередження помутніння.

4. Фільтрування виноматеріалів, його мета, теоретичні основи, використані матеріали, типи фільтрів.

5. Центрифугування виноматеріалів.

6. Оклеювання виноматеріалів, його мета, теоретичні основи.

7. Способи та режими оклеювання вин органічними речовинами: бентонітом, діоксином кремнію, гексацином, ферратом калію (ЖКС), двоводною три натрієвою сіллю, нітритометилфосфорною кислотою (НТФ).

8. Комплексне оклеювання виноматеріалів.

9. Технологічні режими обробки купажів в потоці.

10. Виправлення кондицій оброблених виноматеріалів.

11. Термічна обробка виноматеріалів, її мета.

12. Обробка холодом, її теоретичні основи.

13. Режими та способи проведення процесу.

14. Обробка вин метавинною кислотою.

15. Теплова обробка, її призначення, теоретичні основи.

16. Пастеризація виноматеріалів.

17. Актинація.

18. Режими та способи теплової витримки столових, десертних та міцних виноматеріалів.

19. Комплексна та додаткова обробка виноматеріалів.

Література

1. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.

2. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений /П.М. Мальцев. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

3. Виноградарство і виноробство: Навч. посібник /Ф.І. Малик, В.А. Домарецький, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСД0, 1994. –304 с.

4. Справочник по виноделию /Под. ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.


Щоб переглянути лекцію повністю натисніть >ТУТ<